Kontaktné údaje

PIANETTE s. r. o.

Sídlo: Brodská 4, 841 04 Bratislava


Office a korešpondenčná adresa: 
Mokrohájska cesta 10 - Forest Park
841 04 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 44 501 811
IČ DPH: SK20 2271 3627
Tatrabanka IBAN: SK26 1100 0000 0029 2591 0267
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu

BA I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55468/B
Registračné číslo pre daň z liehu, vína 
a medziproduktu: SK52001400020

Hotline - 0940 795 755

info@pianette.eu

Napíšte nám.

Alebo nás navštívte na sociálnych sieťach